Политика за връщане


Връщането на стоката означава, че Потребителят упражнява правото си на отказ от сключения договор за онлайн продажба.

Условия за упражняване на правото на отказ на Потребителя от сключения договор за онлайн продажба:

- Отказът следва да бъде направен в срок от 14 (четиринадесет) дни, считано от деня на доставката на стоката.

- Потребителят е длъжен да информира Дружеството за своето намерение да се откаже от договора като върне закупената стока, като заяви своето решение в писмен вид.

За целта Потребителят следва да информира Дружеството за упражняването на правото си на отказ от договора, Потребителят трябва да използва възможността за комуникация с Дружеството по електронна поща (email). След получаване на подаденото електронно заявление Дружеството без излишно забавяне изпраща на Потребителя email – съобщение, с което потвърждава, че е получило заявката за връщане на стоката.
- Стоката следва да се върне на Дружеството стока в състоянието, в което е била доставена на Потребителя или на посочено от последния лице; Потребителят отговаря за връщането на стоката в посоченото състояние.

- Адрес за връщане на стоката: град София 1000, ж.к. Овча Купел 2, офис на Еконт - базар Ситиком

- Върната в горепосочения срок стока се приема, само ако са изпълнени едновременно следните условия:

стоката е в оригиналната си опаковка, да не се слагат никакви залепващи материали непосредствено върху нея;
стоката не е употребявана, зацапана или с нарушен вид;
приложена е стоковата разписка, с която стоката е получена;
- Разноските по връщането на стоката са за сметка на Потребителя - съгласно чл. 47, ал. 1, т. 9 от Закона за защита на потребителите; изключение: Потребителят не заплаща разноските по връщането в случаите на констатирани и потвърдени от Дружеството явни недостатъци на стоката.

- Възстановяване на сумата се извършва в четиринадесетдневен срок от приемане на Стоката на посочения за връщане адрес, по банковата сметка, посочена от Потребителя или с паричен превод до Потребителя чрез Еконт.